Gündem

İletişim’den Türkiye’nin istikrarına ‘kitap’ katkısı

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin barışa yönelik çabalarına ilişkin hazırlanan “Türkiye’nin İstikrara Katkısı: Barış İçin Çok Yönlü Diplomasi” kitabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin krizin sonlanmasına ve bölgesel istikrarın sağlanmasına dönük attığı adımlar yer alıyor.

Kitapta, Ukrayna ve Rusya arasında meydana gelen krizin başından bu yana Türkiye’nin barışı önceleyen faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin krizin sonlanmasına ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarına yer verildi.

Kitap, “Barışın Dünyasını Kurmada Küresel Liderlik”, “Türkiye’nin Savaşa Karşı Duruşu”, “Diyalog Kanallarının Açık Tutulması”, “İnsani ve Girişimci Diplomasi” olmak üzere 4 bölümden oluştu.

Kitabın ilk bölümünde Ukrayna-Rusya krizinin başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya tarafları, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlar ve bölgesel aktörler ile gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğine yer verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” söylemleri ışığında küresel güvenlik mimarisinde düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin savaşın önlenmesine dönük çabalarının ele alındığı ikinci bölümde ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğü vurgusu ve ateşkes çağrısı kapsamında yapılan diplomatik girişimler detaylı şekilde işlendi.

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya krizinde diyalog kanallarının açık tutulmasındaki rolünü anlatan üçüncü bölümde, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında bir denge unsuru olarak Türkiye’nin pozisyonuna dikkat çekiliyor. Türkiye’nin her iki ülke ile diyaloğu sürdürebilen ender ülkelerden biri olduğu belirtilen kitapta, bu bağlamda Türkiye’nin barış görüşmelerinde ev sahibi olmasının önemine dikkati çekildi.

Kitabın son bölümünde ise Türkiye’nin insanı merkeze alan diplomasi anlayışı üzerinde duruluyor.

Türkiye’nin krizin başından bu yana sivil unsurların korunmasına dönük hassasiyetinin, Ukrayna’ya yapılan insani yardımların, Türkiye’nin çatışma bölgelerindeki insani koridorların açık tutulmasına yönelik gayretlerinin ele alındığı kitapta Karadeniz’in güvenliğinin temini, tahıl koridorunun açılmasında Türkiye’nin öncü rolünün altı çiziliyor.